Kvasir innfører «søk 3.0»

kvasir-logoKvasir (www.kvasir.no) just released a new version of their search, which they have chosen to call “search 3.0”. This rises expectations high, so let’s investigate how they do…

The old kvasir was one of the most used web searches in Norway, but they never really managed to beat Google in popularity, so far. So what’s new in the new version of their search, and has this anything to do with “search 3.0”?kvasir-logoKvasir (www.kvasir.no) lanserte for noen uker siden en ny versjon av søket sitt, som de har valgt å markedsføre som “søk 3.0”. Dette setter forventninger høyt, så la oss se hva de har å by på…

Gamle Kvasir var en av norges mest brukte søk, men klarte vel aldri helt å konkurrere med Google, annet enn for gamle trofaste brukere. Så hva er nytt i den nye versjonen, og kan det virkelig kalles “søk 3.0”?

The first page is changed to a fancy logo and single search box, as is mandatory these days. The ide about the result page is that it is segmented into displaying results from different sources:

 • Companies (kind of yellow-page results with not only name but keyword hits as well)
 • Ordinary web results (From Google)
 • Images
 • Topics
 • Encyclopedia (Store Norske)
 • News
 • Twitter
 • Sponsored links (ads)

A quick test show that this is nowhere near the revolutionary “search 3.0” as they claim. A search for my own company “Cominvent” shows no results other than web results. Not very 3.0-ish… The same search at Finn.no shows contact information as well as a map to my company.

How about a search for “microsoft fast”? This brings up a totally unrelated company on top, then web hits and some images. But where are the news stories about the Microsoft/FAST merger last year? I had to click “news search” tab to get to those results, why?

Finally, let’s try a search for “kakkerlakker” (cokroaches in Norwegian). It brings be a lot of company hits for insect fighting companies, but no encyclopedia hit. But they have a “did you mean kakerlakker” – ah, I mis-spelled it. Clicking the spell correction, brings up a better result, and that is good.

All in all, searching multiple sources is good, but it is neither new not “search 3.0”. Sesam/finn has been doing this for years, and they just gave up competing on the web search arena. Sorry, Kvasir. It takes more to call something “search 3.0”.

Den første endringen man legger merke til er at førstesiden er fancy (rotete) med en stor søkeboks, som jo er obligatorisk disse dager. Ideen i søkeresultatet synes å være å vise resultater fra flest mulig kilder i ett bilde:

 • Firmaer (gule sider resultater som treffer på nøkkelord i tillegg til firmanavn)
 • Web-resultater (fra Google)
 • Bilder
 • Temaer
 • Leksikon (Store Norske)
 • Nyhetssøk
 • Twitter
 • Sponsede lenker

En rask testviser at dette er langt fra det revolusjonerende “søk 3.0” som de hevder. Et søk på mitt firma “Cominvent” viser ingen resultater annet enn web-treff. Ikke veldig 3.0-aktig… Samme søk på finn.no og 1881.no viser kontaktinfo, firmainfo og kart. Virker som man må betale seg inn på denne plassen hos Kvasir.

Hva med søk på “microsoft fast”? Resultatet er først et ikke-relatert firmatreff på topp, så web-treff og noen bilder. Men hvor er nyhets-artiklene fra Microsoft/FAST oppkjøpet i fjor? Jeg måtte klikke “nyhetssøk” fliken for å finne nyhets-treffene. Hvorfor?

Til slutt, la oss prøve “kakkerlakker”. Her får vi mange firmatreff for skadedyrbekjempelse (bra), men ingen leksikon-treff. Men øverst står det “mente du kakerlakker?”. Altså hadde jeg stavet feil, og ved å klikke på forslaget kommer både Store Norske Leksikons artikkel, bilder mm. Det er jo bra.

Alt i alt – søk i flere kilder er bra, men ikke nytt, og kvalifiserer ikke til “søk 3.0” stempelet. Sesam/finn har gjort dette i flere år og valgte til slutt å kaste inn håndkleet i kampen mot Google.  Sorry, Kvasir. Det kreves mer for å kalle noe “søk 3.0”.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *