Solr sammendrag juli 2010

Som vanlig, er juli en av de tregere måneder i Solr verdenen, men vi klarte å finne noen interessante temaer: Interessante funksjonen kan legges til med Solr-1979 – Create LanguageIdentifierUpdateProcessor. Den vil gi mulighet til å håndtere tekst på ulike språk (tenk på stemming i analyse, for eksempel) ved å detektere språket automatisk. Denne issue er helt ny,

Apache Solr 1.4 finally released

apache_solr_logoFinally, after long delays, Apache Solr version 1.4 is released. The long delay was mainly due to very strict quality standards, which made it necessary to wait until some serious known bugs were dealt with. Also read my previous article on what’s new in this version. Here is the official release statement:

Apache Solr 1.4 has been released and is now available for
public download! http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/lucene/solr/