Kvasir innfører «søk 3.0»

kvasir-logoKvasir (www.kvasir.no) just released a new version of their search, which they have chosen to call “search 3.0”. This rises expectations high, so let’s investigate how they do…

The old kvasir was one of the most used web searches in Norway, but they never really managed to beat Google in popularity, so far. So what’s new in the new version of their search, and has this anything to do with “search 3.0”?kvasir-logoKvasir (www.kvasir.no) lanserte for noen uker siden en ny versjon av søket sitt, som de har valgt å markedsføre som “søk 3.0”. Dette setter forventninger høyt, så la oss se hva de har å by på…

Gamle Kvasir var en av norges mest brukte søk, men klarte vel aldri helt å konkurrere med Google, annet enn for gamle trofaste brukere. Så hva er nytt i den nye versjonen, og kan det virkelig kalles “søk 3.0”?