Å bli en committer

Apache’s måte å utvikle programvare på er avhengig av et aktivt miljø av brukere, bidragsytere og utviklere. Alle kan bidra på en eller annen måte. Å være en committer betyr at du deltar aktivt i utviklingen av programvaren og har skrivetilgang til kildekoden. Hvert prosjekt hos Apache ledes av en PMC (Project Management Committee) som består av utvalgte committere som tar ekstra ansvar for å stake ut kursen for prosjektet.

Jeg har vært en aktiv bidragsyter i Lucene/Solr miljøet i et par år: Svart på spørsmål på solr-user og dev mail-listene, rapportert feil, lastet opp feil-fikser osv. Denne uken ble jeg invitert av PMC til å bli en committer på Lucene/Solr prosjektet, sammen med de omlag tyve eksterende committere. Jeg er beæret over denne invitasjonen, som også viser at ASF fungerer som et ekte meritokrati – de som bidrar mye over tid vil bli gitt mer ansvar.

Jeg ser frem til min første commit og mange flere siden, for å forbedre et allerede supert produkt. Hvis du har en JIRA sak du ønsker at jeg skal jobbe med så foreslå det gjerne i kommentarfetlet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *