Kan Oracle stoppe Java fra å åpnes opp?

Det pågår en krig om den fremtidige åpenheten til Java-plattformen. Oracle prøver å kapitalisere på sitt eget eierskap eller forvalterskap av Java-plattformen (som de arvet fra Sun), ved å bl.a. ta betalt for en enterprise versjon av JVM, såvel som å stoppe konkurrenter som Google i å lykkes med Java. Oravle vil gjøre Java mer lukket, for å berike seg selv – en strategi som kun skader fellesskapet, brukerne, og til sist Oracle’s egne kunder.

Siste trekk er fra Apache Software Foundation, hvis Apache-lisensierte “Harmony” implemensjon av Java-VMen blir bannlyst av Oracle fordi de vil at deres OpenJDK skal være den eneste frie implementasjonen av Java (åpenbart for å kunne ha et salgsgrunnlag for JRockit fra Oracle, og for å beholde kontrollen). Som et gjensvar truer Apache denne uken med å forlate sin plass i JCP (Java Community Process) hvis Oracle ikke gir Harmony-prosjektet dens lovfestede rett til å bli en sertifisert Java-distribusjon ved hjelp av den såkalte TCK.

Personlig heier jeg på Apache og håper de andre JCP-medlemmene vil støtte kampanjen, og med hjelp fra Google (og forhåpentligvis IBM) til slutt se en sann åpen modell for forvalterskapet av Java, inkludert en Apache lisensiert JVM som alle kan bruke fritt. Det er det som virkelig ville hjulpet Java å tiltrekke seg mer momentum og flere utviklere i fremtiden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *