Solr 5.4 tilgjengelig

Nå kan du  laste ned Solr 5.4. Den viktigste nyheten er et nytt Administrasjons-grensesnitt som lar deg håndtere kolleksjoner direkte, ikke bare kjerner som før. Det nye grensesnittet lar deg også redigere schema direkte, f.eks. legge til et nytt felt.

Nå kan også Analyzing suggester (for autocomplete) filtrere forslagene på et context-felt hentet fra hovedindeksen. Dette var en av bidragene fra Cominvent. En annen er SOLR-8269 som oppgraderer commons-collections for å fjerne en sikkerhets-sårbarhet. For en komplett liste over endringer kan du se Changes.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *