Solr 5.3 med fokus på sikkerhet

Solr/Lucene versjon 5.3 er på vei ut døren disse dager. I tillegg til den vanlige listen over feilrettinger og optimaliseringer, er det også ny funksjonalitet som hovedsakelig dreier seg om sikkerhet. Noen av disse er:

  • SOLR-7757: Improved security framework where security components can be edited/reloaded
  • SOLR-7838: An authorizationPlugin interface where the access control rules are stored/managed in ZooKeeper
  • SOLR-7837: An AuthenticationPlugin which implements the HTTP BasicAuth protocol and stores credentials securely in ZooKeeper
  • SOLR-7849: Solr-managed inter-node authentication
  • SOLR-7724: SolrJ now supports parsing the output of the clustering component
  • SOLR-7651: New response format added wt=smile (platform independent binary format)

Den innebygde støtten for autentisering inkluderer Kerberos og Basic Auth. Ved å konfigurere Regel-basert autorisasjon kan du også kontrollere hvilke brukere som har kontroll over ulik funksjonalitet. Legg til at du kan skru på SSL og beskytte ZooKeeper innhold, så har Solr tilegnet seg et pent arsenal av sikkerhets-funksjoner i det siste!

I denne versjonen har også Cominvent bidratt med et par forbedringer:

  • SOLR-7735: Look for solr.xml in Zookeeper by default in SolrCloud mode
  • SOLR-7863: Lowercase the CLUSTERPROP command in ZkCLI for consistency

Se CHANGES.TXT for detaljer over alle endringer i dene versjonen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *