Solr 5 er sluppet

Solr/Lucene 5 er en hoved-versjon med mange nye funksjoner og feilrettinger. Den er bakoverkompatibel med Solr 4.x, men hvis du vil oppgradere fra 3.x eller eldre, må du gå veien om 4.x først, for å unngå å måtte reindeksere alt innhold.

Hovednyheten i 5.0 er nye start-script og installer for Linux. Du kan også begrense båndbredden for indeks-replikering. I versjon 5.1 kom det nye programmerings-grensesnitt for å endre visse solrconfig.xml parametre mens Solr kjører, samt et nytt JSON API for fasetter og spørringer. Se CHANGES.TXT for flere detaljer.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *