Hva skjer med FAST ESP?

Etter at Microsoft tok over FAST for snart tre år siden har det vært relativt stille og ingen oppdateringer på ESP. Som vi vet har MS kuttet support for Linux og dreid fokusen for utviklingen av FAST-teknologien over mot Sharepoint høy-ende søk. Kildekoden til ESP ble kopiert i en såkalt “fork” for å få til tett integrasjon med Windows, SQL Server, AD, PowerShell og mer, og endelig har de gått over på 64 bit.

Men hva med ikke-Sharepoint brukere? MS har et tilbud til de også, som nå heter FAST Search for Internet Sites (FSIS). Les Comperio’s utmerkede blogg-artikkel om det. Litt skuffende er det at kjernen fortsatt er den mer enn 3 år gamle ESP5.3 pakket inn i nye MS APIer, men bra at man fortsatt kan komme til de interne delene for tuning.

Denne figuren er fra boka “Professional Microsoft Search” og viser en oversikt over hvor de ESP baserte produktene passer inn i produktlinjen til MS:

20©10 Wrox publishing

Spørsmålet blir da; hvilke langtidsutsikter har FSIS? Den kan åpenbart ikke fortsette på den gamle ESP5.3 kjernen for alltid. Vil Microsoft oppgradere dette produktet eller bare plassere det på bakerste side i prislisten for å ha et svar hvis noen spør? Kan SharePoint versjonen kanskje tilpasses til å kunne leveres frittstående? Kanskje. Men også den versjonen er i deseprat behov av en ny moderne søkekjerne. Vi kan jo anta at når en ny bok lanseres og nevner FAST ESP eksplisitt, så vil det være liv i den enda litt til…

Kommenter her med dine tanker om fremtiden til ikke-sharepoint søk fra Microsoft.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *