Foredrag på Lucene EuroCon

Jan Høydahl vil holde foredrag på Lucene EuroCon in Praha 20-21 mai 2010. EuroCon er en ny årlig konferanse arrangert av Lucid Imagination. Her kommer hele Lucene/Solr miljøet sammen og diskuterer hvordan søk kan forbedre og øke lønnsomheten for ulike typer virksomheter.

Jan vil snakke om “Key topics when migrating from FAST to Solr”, rettet mot et Solr publikum. Det blir en kort oversikt over hva FAST ESP er, og en gjnnomgang av migreringsprosessen inkludert pain points og hvordan man kan håndtere de.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *