Solr brukes av Google’s allforgood.org

apache_solr_logoGoogle har en webside som heter AllForGood, som hjelper folk å finne muligheter til å melde seg til frivillig tjeneste i ulike organisasjoner i nærheten. I starten ble søket oppdatert fra Google’s crawlere, som crawlet flere voluntør-hjemmesider.

Men når de skulle redesignet dette til en tettere integrert, mer sanntids løsning, vendte de seg til Apache Solr. På bloggen sin sier de:

“…our search engine is now powered by SOLR, an incredible open source project that will allow us to provide higher quality and more up-to-date opportunities.”

Hvilken flott attest til Solr’s styrker og modenhet!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *